Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische Therapie (PMT) gaat uit van de samenhang tussen lichaam en geest en slaat de brug tussen het denken, voelen en doen. Samen met de volwassene, jeugdige en/of de opvoeders wordt er gewerkt aan de hulpvraag en worden er doelen gesteld voor de therapie.

Door middel van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte activiteiten wordt geleerd lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen. Je wordt letterlijk in beweging gebracht met sport en bewegen als creatief middel of laat je juist stil staan bij dat wat ervaren wordt. Je leert hier woorden aan te geven en dit voor jezelf te begrijpen. Vervolgens kan er geoefend en geëxperimenteerd worden om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

De PMT kan ingezet worden voor het individu en voor het systeem (gezin), in bijvoorbeeld een ouder-kind sessie. Het doel kan dan zijn om bijvoorbeeld gezinspatronen in de ouder-kind interactie te gaan herkennen en waar nodig bij te stellen of te veranderen.

BENIEUWD HOE WIJ U KUNNEN HELPEN? NEEM DAN CONTACT OP!