TRAININGEN

"TRAININGEN ZODAT HET WÉL LUKT"

De trainingen vanuit onze praktijk voor Mentale en Fysieke ontwikkeling kenmerken zich door resultaatgerichtheid en de concrete manier van kennisoverdracht.
Ongeacht de hulpvraag kunt u er van op aan dat de training leidt tot kennis en kunde over het onderwerp waar ontwikkeling in benodigd is.

De trainingen die u bij ons kunt volgen helpen u bij:

loopbaanvraagstukken

opvoedingsvragen

omgang met anderen of jeugdigen

communicatie

drugs- en/of drankproblematiek

vergroten van uw zelfbeeld

agressieregulatie

specifieke arbeids- of teamtrainingen

De kosten van deze trainingen zijn afhankelijk van het thema, de duur en of dit integreerbaar is in een eventueel coachingstraject.