ZORG BINNEN ONDERWIJS (ZBO)

Naar school gaan is belangrijk maar lang niet voor alle kinderen vanzelfsprekend en lang niet voor alle kinderen is dit eenvoudig. Voor kinderen met behoefte aan ondersteuning op school biedt Riverside Coaching ‘Zorg Binnen Onderwijs’.

Voor wie?

Riverside Coaching biedt ZBO voor kinderen die op sociaal-emotioneel vlak meer ondersteuning nodig hebben dan dat de school binnen haar mogelijkheden kan bieden. Op basis van vooraf beschreven doelen door het kind, de ouders en de school zorgt Riverside Coaching voor een traject op maat waarbij de beschreven doelen het uitgangspunt vormen voor de inzet van onze creatieve middelen.

Scholen waarbinnen wij deze trajecten o.a. al hebben verzorgd zijn:

  • SBO De Piramide te Arnhem
  • OBS De Monchyschool te Arnhem
  • VMBO Maarten van Rossum te Arnhem
  • SBO De Horizon te Arnhem