ECHTSCHEIDEN

De echtscheidingsmodule van Riverside Coaching is er voor ouders en kinderen die in een problematische echtscheidingssituatie verkeren. Een scheiding zorgt ervoor dat het leven van ouders en kinderen volledig op de kop komt te staan. In een korte tijd volgen verlies ervaringen zich op doordat zekerheden wegvallen. Ouders worden in beslag genomen door rouw. Zij staan onder stress en ervaren druk met alles dat geregeld moet worden. Het geeft extra druk om naast die emotionele belasting voldoende oog te houden voor de betrokken kinderen.

In alle gevallen willen de ouders het beste voor hun kind. Toch komen sommige ouders er samen niet goed uit. Door een verschil in visie verliezen zij grip op hun situatie. Soms raakt uit het oog wat het beste is voor het kind. Voor deze ouders bieden de professionals van Riverside Coaching ondersteuning. Deze ondersteuning is op maat en passend bij de situatie van de cliënt. Wij bieden bijvoorbeeld een luisterend oor en kijken mee naar de behoeften van het kind. Wanneer dat wenselijk is zijn wij ondersteunend in het begeleiden van de dialoog tussen ouders. Ook zijn wij adviserend waar nodig. Het belang en de rechten van het kind staat voor onze professionals altijd voorop.

Wanneer een kind tussen de ouders in komt te staan door spanningen tussen de ouders, dreigt de ontwikkeling van het kind soms in gevaar te komen. Het kind kan door de spanning in een overlevingsstand raken waarbij het zorgelijk gedrag vertoont. Het kind komt niet of nauwelijks meer aan ‘kind zijn’ toe en voelt zich in veel gevallen verantwoordelijk voor de sfeer tussen de ouders.

Kinderen zijn vaak het slachtoffer van de echtscheiding. Zij hebben geen keuze, deze situatie overkomt ze. Ieder kind doorloopt hierin zijn eigen proces. Bij Riverside Coaching krijgt het kind de mogelijkheid om in de coaching de scheiding beter te leren begrijpen. Kinderen worden begeleid om een manier te vinden om met de moeilijkheden die ze ervaren om te gaan. Als kinderen beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders kunnen blokkades en problemen in een vroeg stadium worden verminderd of zelfs opgeheven.