SPECIALISTISCHE JEUGDHULP

Kinderen en gezinnen hebben soms te maken met ernstige meervoudige problemen. Problemen waardoor het kind stagneert in de ontwikkeling en waardoor het gezin onder druk is komen te staan.

Riverside Coaching biedt voor deze kinderen en gezinnen een aanpak waarbij Riverside het kind en/of de ouders coacht en daarnaast  vanuit een regiefunctie een integrale aanpak organiseert en stimuleert. Een integrale aanpak van de problemen bijvoorbeeld met behulp van de school en andere betrokken hulpverlenende instanties, is van belang bij het opheffen van belemmerende factoren.

Ook binnen de specialistische Jeugdzorg staat Riverside Coaching voor een no-nonsense hulpverlening. Door deze aanpak werken we gericht aan oplossingen en laten we ons niet beperken door de problemen maar gaan we op zoek naar kwaliteiten en krachten bij het kind en binnen het gezin. Door deze uiterst effectieve aanpak versterken we het kind en het gezin, vergroten we de draagkracht en verlagen we de draaglast.