SYSTEMISCH WERKEN

Opvoeden gaat helaas niet altijd vanzelf. Ook al doe je nog zo je best, ook al werk je nog zo hard en bedoel je het altijd goed, de uitwerking is niet altijd zoals gewenst. Riverside Coaching biedt met ervaren en professionele coaches opvoedondersteuning op maat. De nadruk wordt gelegd op het zoeken naar een passende oplossing waarbij er altijd wordt uitgegaan van de kracht van het kind, de jongere en van de ouders.

Waarom is dit belangrijk om te weten?

Soms loopt het niet lekker in het gezin en is er een situatie ontstaan die voor niemand leuk is. Maar wat de oplossing is?

Coaches kunnen door verschillende creatieve interventies achterhalen wat de onderlinge beïnvloedende (positieve en belemmerende) factoren zijn. Bewuste en onbewuste gedragingen binnen het gezin kunnen door de interventies zichtbaar worden gemaakt. Door onze systemische manier van werken ontstaat er acceptatie en wordt er gewerkt aan passende oplossingen zodat het ‘systeem’ weer kan floreren.