COUNSELING

Wat is Counseling eigenlijk?

De letterlijke vertaling van Counseling naar het Nederlands is raadgeven en is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. In de behandelingen en consults van Riverside gaat de coach samen met u onder andere bezig met:

het oplossen of hanteren van problemen;

het vinden van antwoorden op (oude) vragen;

het benutten van ongebruikte mogelijkheden;

het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

De counseling van Riverside is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Dit houdt in dat er samen met u doelen worden geformuleerd en u onder begeleiding gaat werken om deze doelen te bereiken.

De personen waar wij een counselingstraject mee aangaan hebben over het algemeen problemen met een (lichte) psychosociale achtergrond. Dit uit zich vaak in aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn, laag zelfbeeld of het gevoel niet optimaal te (kunnen) functioneren. Vaak is dit in combinatie met levensvragen zoals: wat is het nut van het eigen bestaan, waar wil ik naartoe met mijn leven of doe ik het allemaal wel goed?

Hoe gaan wij te werk?

De intake

Kennismaking met de counselor.

Bespreking werkwijze van counseling.

Randvoorwaarden bespreken.

Korte bespreking probleem of hulpvraag.

Dit intakegesprek is essentieel voor zowel u als de counselor. Het belangrijkste is dat er een ‘Klik’ is tussen u en de counselor. Ook ben ik als coach moreel verplicht om te controleren of de hulpvraag van u binnen mijn competenties valt of dat er sprake is van een zwaardere problematiek. Mocht er spijtig genoeg geen klik zijn of een ethisch bezwaar bij mij als coach, zal ik binnen mijn mogelijkheden u doorverwijzen naar andere hulpverlening of bedanken voor de opdracht.

Counselingstraject

Afhankelijk van het intakegesprek wordt er een counselingtraject opgestart. Dit traject bestaat uit individuele gesprekken van één tot anderhalf uur en heeft de volgende inhoud.

Een gestructureerd proces naar verbetering.

Een inventarisatie problemen/vragen.

Het bepalen van de (smart) doelen.

Strategiebepaling om de doelen daadwerkelijk te realiseren.

Afronding

Het Counselingtraject is bij voorkeur van korte duur, maar een gemiddelde is moeilijk te geven. Bij de intake zal een indicatie worden gegeven voor de duur van het traject maar het basispakket zal bestaan uit een counselingpakket van 5 uur. Dit kan worden aangevuld met een enkel consult of een pakket op maat gemaakt met en door u.
Mocht u niet het gevoel hebben alles uit de counseling te halen of vindt u het te spannend of zwaar? Weet dan dat u dit altijd met uw coach/counselor in een gesprek kunt bespreken. Bij Riverside bent u altijd de baas over uw eigen traject en ontwikkeling. U bent degene die met Riverside een traject aangaat en bent zelf ook degene die aangeeft wanneer u daar graag mee stopt.