Jeugd en opvoedhulp

“Ondersteuning voor jongeren, ouders en gezinnen zodat het wél lukt”

Riverside verzorgt diverse trainingen en pedagogische ondersteuning voor jeugdigen en of het gezin.

Deze pedagogische diensten kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

 • Jeugd en opvoedhulp
 • Jongerenproject “Riverside Concreet”
 • Weerbaarheidstrainingen
 • Zelfbeeldtrainingen
 • Specialistische jeugdzorg
 • Individuele begeleiding en behandeling
 • Gezinsbegeleiding en behandeling
 • Pyschologische behandeling
 • Diagnostiek
 • EMDR (Trauma Therapie)

Bij Riverside werken we gericht aan een oplossing en laten we ons niet beperken door problemen, maar gebruiken we de kwaliteiten van het gezin of de jeugdige om blijvende stappen vooruit te zetten.

Door deze onderscheidende manier van werken zijn wij sinds januari 2017 gecontracteerd zorgpartner van de Gemeente Arnhem en de 11 aangrenzende gemeenten van regio centraal Gelderland (zie de afbeelding hiernaast).

Dit betekent dat u als zorgvrager vanuit die gemeenten gratis gebruik kunt maken van onze diensten omdat de overheid dit voor u vergoedt.

Opvoedadvies:
Opvoeden gaat helaas niet altijd vanzelf. Ook al doe je nog zo je best, ook al werk je nog zo hard en bedoel je het altijd goed, de uitwerking is niet altijd zoals gewenst. Riverside Coaching biedt met ervaren en professionele coaches opvoedondersteuning op maat. De nadruk wordt gelegd op het zoeken naar een passende oplossing waarbij er altijd wordt uitgegaan van de kracht van het kind, de jongere en van de ouders.

Voor het kind:
Na de zorgvuldige intake gaan we aan de slag. Riverside gelooft namelijk in de krachtige combinatie van doen, praten en denken. Met een grote verscheidenheid aan creatieve middelen gaan we als eerste ‘doen’. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Sport zoals voetbal, basketbal, kickboksen, conditietraining en krachttraining.
 • Spel in welke vorm dan ook.
 • Buiten zijn, sporten en wandelen in de natuur. Bewegen!
 • Muziek maken.

Wij doen dit omdat het een laagdrempelige wijze is om met het kind in contact te komen. Het stimuleert de samenwerkingsrelatie en een goede samenwerkingsrelatie is een belangrijke succesfactor bij een succesvol traject. Daarnaast stimuleren deze activiteiten de hersenactiviteit wat belangrijk is om goed helder en scherp na te kunnen denken.

Deze activiteiten zorgen dat we goed met de jongeren kunnen praten en betrekkelijk snel tot de kern van een oplossing en advies kunnen komen.

Wat betekent dit voor ouders?
De sessies met de kinderen geven de coaches belangrijke inzichten en deze  zetten we om in pragmatische adviezen voor de ouders. Wij maken ouders deelgenoot van onze inzichten en gaan samen met ouders op zoek hoe ouders dit zelf toe kunnen passen binnen de opvoedsituatie.

Systemisch werken.
Binnen Riverside Coaching kunnen we systemisch werken. Bij systemisch werken wordt ervan uitgegaan dat een ieder beïnvloed wordt door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Een zeer herkenbaar voorbeeld van zo’n systeem is het gezin.

Waarom is dit belangrijk om te weten?
Soms loopt het niet lekker in het gezin en is er een situatie ontstaan die voor niemand leuk is. Maar wat de oplossing is?
Coaches kunnen door verschillende creatieve interventies achterhalen wat de onderlinge beïnvloedende (positieve en belemmerende) factoren zijn. Bewuste en onbewuste gedragingen binnen het gezin kunnen door de interventies zichtbaar worden gemaakt. Door onze systemische manier van werken ontstaat er acceptatie en wordt er  gewerkt aan passende oplossingen zodat het ‘systeem’ weer kan floreren.

Zorg Binnen Onderwijs (ZBO).
Naar school gaan is belangrijk maar lang niet voor alle kinderen vanzelfsprekend en lang niet voor alle kinderen is dit eenvoudig. Voor kinderen met behoefte aan ondersteuning op school biedt Riverside Coaching ‘Zorg Binnen Onderwijs’.

Voor wie?
Riverside Coaching biedt ZBO voor kinderen die op sociaal-emotioneel vlak meer ondersteuning nodig hebben dan dat de school binnen haar mogelijkheden kan bieden.
Op basis van vooraf beschreven doelen door het kind, de ouders en de school zorgt Riverside Coaching voor een traject op maat waarbij de beschreven doelen het uitgangspunt vormen voor de inzet van onze creatieve middelen.

Scholen waarbinnen wij deze trajecten o.a. al hebben verzorgd zijn:

 • SBO De Piramide te Arnhem
 • OBS De Monchyschool te Arnhem
 • VMBO Maarten van Rossum te Arnhem
 • SBO De Horizon te Arnhem

Specialistische Jeugdzorg

Kinderen en gezinnen hebben soms te maken met ernstige meervoudige problemen. Problemen waardoor het kind stagneert in de ontwikkeling en waardoor het gezin onder druk is komen te staan.

Riverside Coaching biedt voor deze kinderen en gezinnen een aanpak waarbij Riverside het kind en/of de ouders coacht en daarnaast  vanuit een regiefunctie een integrale aanpak organiseert en stimuleert. Een integrale aanpak van de problemen bijvoorbeeld met behulp van de school en andere betrokken hulpverlenende instanties, is van belang bij het opheffen van belemmerende factoren.

Ook binnen de specialistische Jeugdzorg staat Riverside Coaching voor een no-nonsense hulpverlening. Door deze aanpak werken we gericht aan oplossingen en laten we ons niet beperken door de problemen maar gaan we op zoek naar kwaliteiten en krachten bij het kind en binnen het gezin. Door deze uiterst effectieve aanpak versterken we het kind en het gezin, vergroten we de draagkracht en verlagen we de draaglast.

Autisme Coaching

Autisme heeft invloed op vele facetten in het leven. Thuis, op school, bij de sportvereniging. Overal neem je autisme met je mee en geen mens met autisme is hetzelfde. De wereld is daarom soms moeilijk te begrijpen en soms weten anderen ook niet goed hoe ze met jou om moeten gaan.

Riverside Coaching heeft zich door jarenlange ervaring gespecialiseerd in het leren begrijpen van autisme en op welke manier voor jou het autisme ook een kracht is en niet alleen een belemmering. Daarnaast kunnen wij een belangrijke partner zijn als het gaat om begrip te creëren in je naaste omgeving. Bijvoorbeeld op school, bij de sportvereniging of misschien zelfs thuis.

ADHD Coaching

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een positievere kijk op ADHD. Kinderen met ADHD horen regelmatig waar ze niet goed in zijn waardoor de dingen die ze wel kunnen vaak naar de achtergrond verdwijnen. En juist het positievere denken is een belangrijke bouwsteen om je als kind beter te voelen en je goed te kunnen ontwikkelen.

Kinderen met ADHD kunnen stilzitten en kunnen zich concentreren mits ze zich goed voelen en de innerlijke onrust gekanaliseerd wordt. Al dan niet met een kleine ondersteuning en wanneer er serieus rekening gehouden wordt met wat het kind wel kan. Ook hebben kinderen met ADHD vaak een enorme behoefte om sociaal ‘aan te haken’ bij leeftijdsgenoten maar wordt de het enthousiasme en energieke gedrag lang niet altijd positief beantwoord.

Met behulp van onze coaching leren we kinderen en ouders om te gaan met de kenmerken van ADHD en dragen we bij aan de acceptatie ervan. Door onze actieve manier van coachen waarbij we verschillende creatieve middelen in kunnen zetten om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, ontwikkelen we samen passende oplossingen op maat. Daarnaast willen wij vanuit onze visie bij dragen aan een positievere kijk op de ADHD waardoor het kind zich beter voelt en met vertrouwen de toekomst in kan gaan.

gezamenlijke zorginkoop gemeenten

Benieuwd hoe we u kunnen helpen? Neem dan contact op!

Telefoon

Mail

Contactgegevens